Překonat tabu kmenového systému

Pár dnů před Velikonoci obyvatele silně křesťanské Ghany šokovala zpráva o násilí uvnitř islámského kmene Dagombů. Členové jedné rozvětvené dagombské rodiny tady zosnovali vraždu náčelníka jejich kmene. Čin ghanskou vládu přiměl k vyhlášení stavu národní pohotovosti a vyvolal bouři hněvu nad zhoubou kmenového systému.

Afrika odedávna trpí představou, že kmenová příslušnost je neopodstatněná, nezodpovědná a nelidská. Evropané proti kmenovému zřízení brojili hned od počátků jejich kolonizace Afriky, ovšem pokud se jim to hodilo, nezdráhali se poštvávat jednotlivé kmeny proti sobě. Při vytyčování vnitřních hranic Afriky imperialisté navíc nedbali kmenových rozdílů, takže v některých hustě osídlených zemích, například v Nigérii, nezůstal jediný dominantní kmen, zatímco jiné kmeny, známé svou soudržností (například kmen Ewe), byly rozštěpeny do několika zemí (Ghana a Togo).

Ignorováním vztahů mezi kmeny chtěli Evropané vytvořit Afriku, která bude v prvé řadě oddána národům a státům a až v druhé (pokud vůbec) kmenům. Vůdci bojů za nezávislost afrických zemí z přelomu 50. a 60. let stáli vesměs proti kmenové moci. Snažili se všemožně omezovat autoritu kmenových náčelníků a cílem jejich školské, pozemkové a zaměstnanecké politiky bylo co nejvíce oslabit, ne-li zcela vymýtit, kmenové povědomí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/TzzMwlM/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.