0

Klíč k záchraně sociálně tržního modelu EU je na východě

Jak se rozšíření EU přibližuje, mnozí Evropané v něm spatřují pouze důvody k obavám: zástupy ekonomických migrantů a požadavky chudých zemí na dotace. Noví východní členové Evropy však mohou Unii posloužit i jako ukazatel cesty, tvrdí Jacques Rupnik.

Často se tvrdí, že sociální a hospodářský model kontinentální Evropy, který se snaží propojovat konkurenční schopnost se solidaritou, je tmelem, jenž drží pohromadě Evropskou unii, a zároveň Evropu odlišuje od amerického (či anglosaského) volnotržního modelu. Jisté je, že evropskou reakcí na globalizaci je to, že jisté oblasti života společnosti - jmenujme zdravotnictví, školství, životní prostředí či kulturu - nelze ponechat účinkům tržního biče.

Navenek se zdá, že vytrvalá evropská integrace postupovala souběžně s rozvojem sociálního státu. To je ale zavádějící: evropský sociální model je ve skutečnosti nedílnou součástí identity členských států EU mnohem víc než EU per se .

Někteří pozorovatelé skutečně tvrdí, že jednání EU často sociální stát rozleptává . Tato obava přispěla k neochotě zemí jako Dánsko a Švédsko přijmout hlubší evropskou integraci. V obou zemích většina obyvatel hlasovala proti přijetí eura, neboť se lidé obávali, že by jeho zavedení poškodilo sociální standardy.