Klíč k záchraně sociálně tržního modelu EU je na východě

Jak se rozšíření EU přibližuje, mnozí Evropané v něm spatřují pouze důvody k obavám: zástupy ekonomických migrantů a požadavky chudých zemí na dotace. Noví východní členové Evropy však mohou Unii posloužit i jako ukazatel cesty, tvrdí Jacques Rupnik.

Často se tvrdí, že sociální a hospodářský model kontinentální Evropy, který se snaží propojovat konkurenční schopnost se solidaritou, je tmelem, jenž drží pohromadě Evropskou unii, a zároveň Evropu odlišuje od amerického (či anglosaského) volnotržního modelu. Jisté je, že evropskou reakcí na globalizaci je to, že jisté oblasti života společnosti - jmenujme zdravotnictví, školství, životní prostředí či kulturu - nelze ponechat účinkům tržního biče.

Navenek se zdá, že vytrvalá evropská integrace postupovala souběžně s rozvojem sociálního státu. To je ale zavádějící: evropský sociální model je ve skutečnosti nedílnou součástí identity členských států EU mnohem víc než EU per se .

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/lgVp2ms/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.