Klíč k záchraně sociálně tržního modelu EU je na východě

Jak se rozšíření EU přibližuje, mnozí Evropané v něm spatřují pouze důvody k obavám: zástupy ekonomických migrantů a požadavky chudých zemí na dotace. Noví východní členové Evropy však mohou Unii posloužit i jako ukazatel cesty, tvrdí Jacques Rupnik.

Často se tvrdí, že sociální a hospodářský model kontinentální Evropy, který se snaží propojovat konkurenční schopnost se solidaritou, je tmelem, jenž drží pohromadě Evropskou unii, a zároveň Evropu odlišuje od amerického (či anglosaského) volnotržního modelu. Jisté je, že evropskou reakcí na globalizaci je to, že jisté oblasti života společnosti - jmenujme zdravotnictví, školství, životní prostředí či kulturu - nelze ponechat účinkům tržního biče.

Navenek se zdá, že vytrvalá evropská integrace postupovala souběžně s rozvojem sociálního státu. To je ale zavádějící: evropský sociální model je ve skutečnosti nedílnou součástí identity členských států EU mnohem víc než EU per se .

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/lgVp2ms/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.