Stará, nová a jiná Evropa

Zprávám z poslední doby vévodí diskuse o tom, co je "stará" a co "nová" Evropa. Lze ovšem předpokládat, že s rozšířením Evropské unie o většinu někdejších sovětských východoevropských satelitů vznikne ještě jedna Evropa - Evropa, která "na to nemá". "Jiná" Evropa, chcete-li. Aby v Evropě mezi těmi, co na to mají, a těmi, co na to nemají, nevznikla nová dělící čára, musí Evropská unie obrátit svou pozornost dále na východ, na své nové sousedy (Ukrajinu, Moldávii a Bělorusko) a ostatní země bývalého Sovětského svazu.

V letech 1999 až 2002 Evropská unie vynaložila devět miliard eur na přípravu kandidátských zemí ze střední Evropy a Pobaltí na členství - tedy desetkrát více peněz, než kolik se z jejího rozpočtu dostalo zuboženým zemím nekandidátským ze střední Asie. Na integraci nových členů EU vynaloží 30 miliard eur. Je v ekonomickém a bezpečnostním zájmu EU, aby svou štědrost rozšířila i dále na východ a aby tak napomohla vzniku a rozvoji stabilních tržních ekonomik ve střední Asii, na Kavkaze a v dalších zemích Společenství nezávislých států.

Chudoba a zaostalost jsou brzdou bezpečnosti a demokracie. Jsou živnou půdou nejen pro přeshraniční organizovaný zločin, obchod s bílým masem, pašování drog a nelegální migraci, ale také pro náboženský extremismus a terorismus. Afghánistán je strohým varováním toho, co se stane, obrátí-li se svět zády k chudé zemi v nestabilním regionu. Rozšíření evropského Společného hospodářského prostoru na všechna území bývalého sovětského bloku výrazně napomůže zvýšení bezpečnosti i prosperity v regionu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/haWBZCX/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.