Stará, nová a jiná Evropa

Zprávám z poslední doby vévodí diskuse o tom, co je "stará" a co "nová" Evropa. Lze ovšem předpokládat, že s rozšířením Evropské unie o většinu někdejších sovětských východoevropských satelitů vznikne ještě jedna Evropa - Evropa, která "na to nemá". "Jiná" Evropa, chcete-li. Aby v Evropě mezi těmi, co na to mají, a těmi, co na to nemají, nevznikla nová dělící čára, musí Evropská unie obrátit svou pozornost dále na východ, na své nové sousedy (Ukrajinu, Moldávii a Bělorusko) a ostatní země bývalého Sovětského svazu.

V letech 1999 až 2002 Evropská unie vynaložila devět miliard eur na přípravu kandidátských zemí ze střední Evropy a Pobaltí na členství - tedy desetkrát více peněz, než kolik se z jejího rozpočtu dostalo zuboženým zemím nekandidátským ze střední Asie. Na integraci nových členů EU vynaloží 30 miliard eur. Je v ekonomickém a bezpečnostním zájmu EU, aby svou štědrost rozšířila i dále na východ a aby tak napomohla vzniku a rozvoji stabilních tržních ekonomik ve střední Asii, na Kavkaze a v dalších zemích Společenství nezávislých států.

Chudoba a zaostalost jsou brzdou bezpečnosti a demokracie. Jsou živnou půdou nejen pro přeshraniční organizovaný zločin, obchod s bílým masem, pašování drog a nelegální migraci, ale také pro náboženský extremismus a terorismus. Afghánistán je strohým varováním toho, co se stane, obrátí-li se svět zády k chudé zemi v nestabilním regionu. Rozšíření evropského Společného hospodářského prostoru na všechna území bývalého sovětského bloku výrazně napomůže zvýšení bezpečnosti i prosperity v regionu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/haWBZCX/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.