1

Dlouhodobé investiční výzvy

PAŘÍŽ – V době, kdy se nejhlubší hospodářská krize naší éry překlápí do sedmého roku, většina států OECD stále pracuje pod své možnosti. Očekává se, že růst HDP v nejrozvinutějších ekonomikách světa letos dosáhne v průměru 2%, oproti celosvětovým 3,2%. A rok 2016 zřejmě nebude o nic lepší, neboť výkonnost OECD se zvýší o 2,5%, zatímco ve zbytku světa vzroste HDP o 3,8% – což už se blíží průměru před krizí.

Dlouhodobé hospodářské vyhlídky globální ekonomiky jako celku však nevypadají růžově. Poněvadž společnost v mnoha zemích OECD stárne a růstový spurt ve velkých rozvíjejících se ekonomikách začíná ztrácet dech, očekává se, že globální růst HDP klesne z ročního průměru 3,6% v období let 2010-2020 na odhadovaných 2,4% v letech 2050-2060.

Toto snížení je možná nevyhnutelné, ale lze ho zmírnit. Klíčem k překonání současné krize a zvýšení růstového potenciálu světa bude zavádění takových politik, které budou usnadňovat a odměňovat dlouhodobé investice.

Veřejné i soukromé investice jsou zapotřebí k podpoře zeleného růstu, inovací a podnikavosti, přispívají k překlenutí nerovností, které se během krize prohloubily, a pomáhají budovat znalosti a dovednosti, jež jsou nezbytným předpokladem odolnějších ekonomik a inkluzivnějších společností. A třebaže si naplnění těchto potřeb vyžádá zásadní změny v chování vlád a investorů, tyto změny se bohatě vyplatí. Stručně řečeno musíme tentokrát podpořit takové investice, které se budou zaměřovat na lidi a na planetu, jak jsme minulý týden uvedli během Fóra OECD a výročního setkání Rady ministrů.