20

Wat zeggen de Italiaanse kiezers?

NEW YORK – Van de uitslag van de Italiaanse parlementsverkiezingen zou een duidelijke boodschap  moeten uitgaan naar de Europese leiders: het bezuinigingsbeleid dat zij nastreefden is door de kiezers verworpen.

Hoe idealistisch het ook mocht zijn, het Europese project is altijd al een top-down aangelegenheid geweest. Maar het is heel andere koek als je technocraten gaat aansporen om landen te besturen, waarbij democratische processen worden omzeild, en hen een beleid op gaat dringen dat wel móet leiden tot wijdverbreide ellende.

Hoewel de Europese leiders dat woord schuwen, is het waar dat een groot deel van de Europese Unie in een depressie verkeert. Het productieverlies in Italië sinds het begin van de crisis is net zo groot als in de jaren dertig. De jeugdwerkloosheid in Griekenland is nu hoger dan 60%, en die in Spanje hoger dan 50%. Door de verwoesting van het menselijk kapitaal is het Europese sociale weefsel gaan scheuren, en wordt de toekomst van Europa in de waagschaal gesteld.

De artsen van de economie zeggen dat de patiënt de kuur moet blijven volgen. Politieke leiders die iets anders beweren worden als populisten gebrandmerkt. De waarheid is echter dat de kuur niet werkt, en dat er geen hoop is dat hij ooit wel zal gaan werken – als hij tenminste niet erger mag worden dan de ziekte zelf. Het zal tien jaar of langer duren om de verliezen van dit bezuinigingsproces weer goed te maken.