0

Zhasneme světla?

RIO DE JANEIRO – Když dojde na cokoliv „zeleného“, zdá se, že se vytratil zdravý rozum. Naše neschopnost uvažovat o těchto věcech soudně by byla k smíchu, kdyby potenciální důsledky nebyly tak vážné.

Vezměme si nedávnou kampaň „zhasnutých světel“, která prý měla svět ohledně problémů změny klimatu zaktivizovat tím, že na obyvatele 27 velkoměst naléhala, aby na hodinu zhasli světla. K výzvě se přihlásil bezpočet firem a samospráv, ba světla svých četných paláců zhasly dokonce i královské rodiny v Dánsku a Švédsku, a tak Světový fond ochrany přírody (WWF) událost pohotově označil za úžasný úspěch. Noviny po celém světě svědomitě tiskly potěšující články, jak angažovaní ekologové slavili, když po celém světě zhasla světla.

Nikdo podle všeho nechtěl kazit dobrou náladu poukazem na to, že jde o akci nesmírně neplodnou, že zdůrazňuje děsivou metaforu nebo že zapříčiní mnohem vyšší celkové znečištění.

Dánské noviny – shodou okolností v rodné zemi příběhu o císařových nových šatech – s potěšením citovaly WWF ohledně obrovského úspěchu události. Avšak celkové úspory (za předpokladu, že lidé později večer nespotřebovali víc energie, aby si ztracený čas vynahradili) činily jen deset tun CO2 – což odpovídá celoročním emisím jednoho jediného Dána. Změříme-li dopady na klima, jimž bylo do nevymezené budoucnosti předejito, veškeré společné úsilí královny, mnoha podniků, radnic v Kodani a dalších městech vyneslo prospěch v hodnotě 20 dolarů.