8

Život po kapitalismu

LONDÝN – V roce 1995 jsem vydal knihu s názvem Svět po komunismu. Dnes si kladu otázku, zda bude nějaký svět po kapitalismu.

Tuto otázku nevyvolal nejhorší hospodářský pokles od 30. let minulého století. Kapitalismus měl krize vždy a bude je mít dál. Zmíněná otázka pramení spíše z pocitu, že západní civilizace je stále více neuspokojivá, obtěžkaná systémem pobídek, které jsou nezbytné pro akumulaci bohatství, ale podkopávají naši schopnost se z tohoto bohatství těšit. Kapitalismus má možná blízko k vyčerpání svého potenciálu vytvářet lepší život – přinejmenším v bohatých zemích světa.

Slovo „lepší“ používám ve smyslu etickém, nikoliv materiálním. Materiální zisky budou možná pokračovat, ale důkazy naznačují, že už nedělají lidi šťastnějšími. Jsem nespokojen s kvalitou civilizace, v níž se hlavním povoláním většiny lidí stala výroba a spotřeba postradatelného zboží.

Tím nechci očerňovat kapitalismus. Byl to a stále to je skvělý systém pro překonávání nedostatku. Efektivní organizací výroby a její orientací tak, aby nezvyšovala moc, ale spíše bohatství, vymanil velkou část světa z chudoby.