3

Zasíťovaný rozvoj

STOCKHOLM – Výzvy, jimž svět čelí v jedenadvacátém století, jsou svou povahou systémové a globální. Na žádnou z nich neexistuje snadná odpověď, ale jedna věc je jasná: potřebujeme transformativní řešení, která jsou rozšiřitelná. Přírůstková opatření budou jen odvádět naši pozornost od rozsahu výzev, před nimiž stojíme.

Jedním z nejlepších příkladů rozšiřitelnosti je odvětví mobilních telekomunikací. Dnes existuje 6,4 miliardy smluv o používání mobilního telefonu a očekává se, že do roku 2017 až 2018 tento počet vzroste na 9,3 miliardy. Společnost Ericsson odhaduje, že do roku 2018 bude mít 85 % světové populace přístup k širokopásmovému připojení přes 3G sítě a 50 % bude 4G. V tomto kontextu téměř úplná všudypřítomnost mobilních sítí vytváří nové paradigma pro udržitelný rozvoj a posouvá technické pokroky do popředí tvorby politik.

Technika nám umožňuje sdílet a vyměňovat si poznatky a spolupracovat úplně novými způsoby, což vytváří dynamický posun v myšlení. Vzniká nová společnost – nazýváme ji společností zasíťovanou. A v zasíťované společnosti je naší povinností zajistit, abychom mobilní a internetové technologie využívali nejen ke spolupráci a zábavě, ale i k udržitelnému rozvoji.

Konektivita je základním předpokladem hospodářského růstu a zlepšuje kvalitu života. Existují silné obchodní důvody k investicím do širokopásmového internetu, aby se optimalizovaly dodávky základních služeb ve vzdělávání, zdravotnictví, bezpečnosti a ochraně a nově definovaly urbánní podmínky pomocí inteligentních elektrických sítí a efektivnější dopravy.