stiglitz286_Stefani Reynolds-PoolGetty Images_biden yellen Stefani Reynolds/Pool/Getty Images

Een open brief aan Joe Biden over de internationale vennootschapsbelasting

Geachte meneer de president,

De wereld heeft uw verkiezing verwelkomd, evenals uw toezegging om de diplomatieke betrokkenheid bij de internationale gemeenschap weer centraal te stellen in het buitenlands beleid van de VS. Door regeringen ertoe aan te zetten de voorwaarden te scheppen voor een rechtvaardig en ecologisch duurzaam herstel van de wereldeconomie, kan uw leiderschap transformerende veranderingen bevorderen.

Internationale instellingen hebben te lang verzuimd een van de meest giftige aspecten van de mondialisering aan te pakken: belastingontwijking en -ontduiking door multinationale ondernemingen. Een eerlijke belasting van multinationals is nodig om het soort samenlevingen te creëren waarnaar wij streven, en moet een centraal onderdeel zijn van elk progressief belastingstelsel dat gericht is op het stimuleren van economische groei en het creëren van een hoge levensstandaard voor iedereen. Een einde maken aan belastingontwijking door bedrijven is ook een van de beste manieren om de ongebreidelde ongelijkheid van rijkdom en inkomen aan te pakken.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/iC6GyoFnl