Poučení ze severu

O ekonomii by se nemuselo vést tolik debat, kdyby svět trávil více času zkoumáním, co skutečně funguje, a co nikoliv. Téměř všude se vede zuřivá debata o otázce, jak zkombinovat tržní síly a sociální zabezpečení. Levice volá po rozšíření sociální ochrany; pravice tvrdí, že podobný krok by podkopal hospodářský růst a prohloubil fiskální deficity.

Diskusi však lze posunout kupředu zkoumáním úspěšných ekonomik Dánska, Finska, Islandu, Nizozemska, Norska a Švédska. Žádná regionální zkušenost sice není přímo přenosná, avšak severským zemím se podařilo úspěšně zkombinovat sociální péči s vysokou úrovní příjmů, solidním hospodářským růstem a makroekonomickou stabilitou. Kromě toho dosáhly také vysoké úrovně vládnutí.

Jistě, rozdíly existují i mezi severskými státy – výdaje na sociální zabezpečení jsou nejvyšší v Dánsku, Nizozemsku, Norsku a Švédsku, přičemž ve Finsku a na Islandu je jejich úroveň o trochu nižší. Zatímco však daňové zatížení na celostátní úrovni činí ve Spojených státech přibližně 20% HNP, v severských zemích přesahuje tento podíl 30%.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/LkGslpK/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.