5

De Chinese droom van India

SEOUL – In de afgelopen jaren zijn China en India allebei opgekomen als mondiale economische supermachten, waarbij China voorop liep. Maar zullen de economische hervormingspogingen van de nieuwe premier van India Narenda Modi, nu de Chinese groei vertraagt en de noodzaak tot structurele veranderingen daar steeds acuter wordt, het land in staat stellen om op gelijke hoogte te komen?

Sinds de jaren tachtig heeft China een nooit eerder vertoonde economische groei meegemaakt die werd gevoed door overvloedig aanwezige goedkope arbeidskrachten, hoge spaar- en investeringsniveaus, substantiële markthervormingen, een naar buiten gericht beleid en voorzichtig macro-economisch management. De leiders van China hopen nu een hoge inkomensstatus te verwerven door het ontwikkelen van meer technisch verfijnde industrieën.

De economische prestaties van India zijn minder opmerkelijk geweest. De economische groei begon enorm te versnellen in de vroege jaren negentig door liberalisering van de handel en andere economische hervormingen. Daarna kwamen de hervormingen tot stilstand, liepen de fiscale tekorten en de tekorten op de rekening-courant op en viel de jaarlijkse bbp-groei terug naar 4-5%.

Als resultaat hiervan is China aan kop gekomen met afgelopen jaar een inkomen per capita van 11.850 dollar, meer dan het dubbele van de 5.350 dollar in India. De vraag is nu of de aanzet van Modi naar snellere groei dit inkomensverschil de komende decennia kan verkleinen.