De Chinese droom van India

SEOUL – In de afgelopen jaren zijn China en India allebei opgekomen als mondiale economische supermachten, waarbij China voorop liep. Maar zullen de economische hervormingspogingen van de nieuwe premier van India Narenda Modi, nu de Chinese groei vertraagt en de noodzaak tot structurele veranderingen daar steeds acuter wordt, het land in staat stellen om op gelijke hoogte te komen?

Sinds de jaren tachtig heeft China een nooit eerder vertoonde economische groei meegemaakt die werd gevoed door overvloedig aanwezige goedkope arbeidskrachten, hoge spaar- en investeringsniveaus, substantiële markthervormingen, een naar buiten gericht beleid en voorzichtig macro-economisch management. De leiders van China hopen nu een hoge inkomensstatus te verwerven door het ontwikkelen van meer technisch verfijnde industrieën.

De economische prestaties van India zijn minder opmerkelijk geweest. De economische groei begon enorm te versnellen in de vroege jaren negentig door liberalisering van de handel en andere economische hervormingen. Daarna kwamen de hervormingen tot stilstand, liepen de fiscale tekorten en de tekorten op de rekening-courant op en viel de jaarlijkse bbp-groei terug naar 4-5%.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/pgm65M4/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.