De vrouwelijke toekomst van Zuid-Korea

SEOUL – De afgelopen halve eeuw heeft Zuid-Korea aanzienlijke economische vooruitgang geboekt, met een inkomen per hoofd van de bevolking dat steeg van slechts 80 dollar in 1960 tot meer dan 22.000 dollar vorig jaar. Maar het potentieel voor duurzame groei hapert, door de aanstaande daling van de beroepsbevolking (die voorspeld wordt in 2050 25% kleiner te zijn) en door de grotere concurrentie uit China en andere opkomende economieën. Om zijn vooruitzichten te verbeteren moet Zuid-Korea economische hervormingen en herstructurering nastreven, met een nadruk op het maximaliseren van zijn hulpbronnen in menselijk kapitaal, en dan vooral van vrouwen.

Het succes van Zuid-Korea over de afgelopen vijf decennia is grotendeels te danken aan de snelle groei van zijn goed opgeleide beroepsbevolking. Van 1960 tot 2010 is het aandeel van volwassenen met voortgezet onderwijs gestegen van 20% tot een indrukwekkende 87%. Door het opdrijven van de productiviteit, het verhogen van de opbrengsten van investeringen en het faciliteren van technologische aanpassing en innovatie heeft de rijkdom aan goed opgeleide arbeiders gediend als het fundament voor de op export gerichte ontwikkelingsstrategie.

Maar vrouwen blijven onvoldoende benut, tot schade van de gehele economie. Het staat vast dat elke effectieve Zuid-Koreaanse groeistrategie meer en betere economische kansen moet creëren voor vrouwen, gedeeltelijk door het opzetten van meer accomoderende werkomgevingen en het institutionaliseren van een diverser en flexibeler onderwijssysteem.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/m3XJ79Hnl