Floods hinder recovery efforts Spencer Platt/Getty Images

Lessen trekken uit de verwoestingen van Hurricane Harvey

NEW YORK – Hurricane Harvey heeft in zijn spoor ontwortelde levens achtergelaten, en een enorme schade aan vastgoed en infrastructuur, die door sommigen wordt geschat op $150-180 mrd. Maar de storm die bijna een week lang de kust van Texas heeft geteisterd, roept ook diepgaande vragen op over het economische systeem en de politiek van de Verenigde Staten.

Het is uiteraard ironisch dat een gebeurtenis die zó nauw verbonden is met klimaatverandering zich voordoet in een staat waar zó veel ontkenners van diezelfde klimaatverandering wonen en waarvan de economie zó zwaar afhankelijk is van de fossiele brandstoffen die de opwarming van de aarde in de hand werken. Natuurlijk kan geen enkele specifieke klimaatgebeurtenis rechtstreeks in verband worden gebracht met de toename van de broeikasgassen in de atmosfeer. Maar wetenschappers voorspellen al een hele tijd dat die toename niet alleen de gemiddelde temperatuur op aarde zou doen stijgen, maar ook de veranderlijkheid van het weer zou doen toenemen – en met name het voorkomen van extreme weersgebeurtenissen als Hurricane Harvey. Het Intergouvernementele Panel over de Klimaatverandering is diverse jaren geleden al tot de slotsom gekomen dat “er bewijzen zijn dat sommige extremen veranderd zijn als gevolg van antropogene invloeden, waaronder toenames in de atmosferische concentraties van broeikasgassen.” Astrofysicus Adam Frank heeft kort en bondig wijze uitgelegd dat “méér warmte tot méér vocht in de lucht leidt, wat weer leidt tot heviger neerslag.”

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Houston en Texas zelf niet veel aan de toename van de broeikasgassen hadden kunnen doen, hoewel ze wel een actievere rol hadden kunnen vervullen bij het aandringen op een sterk klimaatbeleid. Maar de plaatselijke autoriteiten hadden zich ook veel beter kunnen voorbereiden op dit soort gebeurtenissen, die het gebied met enige regelmaat treffen.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/J1jFkESnl