Floods hinder recovery efforts Spencer Platt/Getty Images

Poučení z Harveyho

NEW YORK – Hurikán Harvey za sebou zanechal zničené životy a obrovské škody na majetku, jejichž celkovou hodnotu odhadují někteří lidé na 150-180 miliard dolarů. Bouře, která velkou část týdne bičovala texaské pobřeží, však vyvolává také závažné otázky týkající se hospodářského systému a politiky Spojených států.

Samozřejmě je ironií, že k události, která tak úzce souvisí s klimatickými změnami, dojde právě ve státě, v němž žije tolik popíračů klimatických změn – a jehož ekonomika je tak silně odkázaná na spalování fosilních paliv coby hlavní příčiny globálního oteplování. Žádný konkrétní klimatický jev samozřejmě nelze dát do přímé souvislosti se zvýšením objemu skleníkových plynů v atmosféře. Vědci však už dlouho předpovídají, že tento růst zvýší nejen průměrné teploty, ale i proměnlivost počasí – a zejména výskyt extrémních jevů, jako je hurikán Harvey. Mezivládní panel pro změny klimatu dospěl už před několika lety k závěru, že „existují důkazy, podle nichž se některé extrémy změnily v důsledku antropogenních vlivů včetně zvýšení koncentrací skleníkových plynů v atmosféře“. Astrofyzik Adam Frank to vysvětlil lapidárně: „větší teplo znamená víc vlhkosti ve vzduchu, a to znamená silnější srážky“.

Jistě, Houston ani Texas toho samy nemohly proti zvýšení objemu skleníkových plynů mnoho udělat, třebaže mohly sehrát aktivnější roli při prosazování silné klimatické politiky. Místní a státní autority však mohly odvést mnohem lepší práci v oblasti příprav na tyto pohromy, které zmíněnou oblast zasahují poměrně často.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/J1jFkEScs