3

Mondiale stromen en mondiale groei

BERKELEY – Een groeiend deel van de mondiale economische activiteit bestaat uit grensoverschrijdende stromen. Maar hoe onderling verknoopt is de wereldeconomie eigenlijk? Hoe veranderen de stromen tussen de diverse activiteiten, sectoren en landen? Waar staan nationale economieën in termen van hun grensoverschrijdende stromen of 'onderlinge verbondenheid'? En wat zijn de implicaties voor bedrijven en beleidsmakers?

Een nieuw rapport van het McKinsey Global Institute houdt zich bezig met deze vragen door de in- en uitstroom van goederen, diensten, financiën, mensen, data en communicatie te analyseren voor 195 landen over de afgelopen twintig jaar.

Zowel alle verzamelde gegevens tezamen als gedetailleerde voorbeelden bevestigen dat de verbondenheid in de wereld is toegenomen, waarbij de grensoverschrijdende stromen qua omvang en complexiteit zijn gegroeid, en een groter aantal landen en betrokkenen omvatten. Ondanks een aanzienlijke krimp tussen 2007 en 2009 als gevolg van de diepe wereldwijde recessie bedroeg de gezamenlijke waarde van de financiële stromen en de handel in goederen en diensten in 2012 36% van het mondiale bruto binnenlands product (bbp) – 1,5 maal hoger dan in 1980.

Het rapport bevestigt ook dat de grotere openheid voor mondiale stromen voor individuele landen en de wereld als geheel een belangrijke bron van economische groei is geweest. Over het geheel genomen levert het onderzoek de schatting op dat de mondiale stromen jaarlijks voor 15 tot 25% aan de mondiale groei hebben bijgedragen, waarbij beter geïntegreerde landen 40% méér van de groeivoordelen genieten dan minder geïntegreerde. Dit is in overeenstemming met de economische theorie: de onderlinge verbondenheid bevordert de groei via productiviteitswinsten uit specialisering, schaal, concurrentie en innovatie.