Indonesia Rainforest Junaidi Hanafiah/Anadolu Agency/Getty Images

Natuurlijke oplossingen voor de klimaatverandering

OXFORD – Als antwoord op de klimaatverandering is grond van cruciaal belang. Vandaag de dag nemen landbouw, bosbouw en andere vormen van grondgebruik ongeveer een kwart van alle broeikasgasemissies in de hele wereld voor hun rekening. Maar het omarmen van duurzame strategieën voor grondbeheer kan op korte termijn ruim een derde van de emissiereducties opleveren die nodig zijn om de opwarming van de aarde onder het in het klimaatverdrag van Parijs overeengekomen doel van niet méér dan 2°C boven pre-industrieel niveau te houden.

Natuurbeschermingsorganisaties als de mijne hebben er lang aan gewerkt om de interactie tussen mens en natuur in evenwicht te brengen. Maar pas onlangs hebben we volledig begrepen hoe belangrijk het beheer van het grondgebruik is als het om het aanpakken van de klimaatverandering gaat. Door de ontwikkeling van remote sensing, kunstmatige intelligentie en biogeochemisch modelleren kunnen we de uitkomsten beter voorspellen en strategieën ontwikkelen om de negatieve gevolgen te beheersen en te minimaliseren.

Een paar van de meest veelbelovende manieren om de klimaatverandering te verzachten zijn wat we noemen “natuurlijke klimaatoplossingen”: het behoud, herstel en verbeterde beheer van grond, om de koolstofdioxide-opslag te vergroten of de uitstoot van broeikasgassen in landschappen over de hele wereld tegen te gaan. Het complete potentieel van deze oplossingen is gedetailleerd vastgelegd in een nieuw onderzoek van mijn organisatie, de Nature Conservancy, en vijftien andere toonaangevende instellingen.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/EyNlf70/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.