4

Přetváření pracovních podmínek

DAVOS – Zatímco globální ekonomika se mění stále se zrychlujícím tempem, pracovní trh se v mnoha zemích nejen že ani nesnaží udržet krok, ale zdá se, že se v mnoha ohledech zhroutil. Paralelně existují vysoká nezaměstnanost a neobsazená pracovní místa. Rostoucí produktivitu se nedaří reflektovat ve vyšších platech. A pro mnoho je nedostupná rostoucí mobilita, přestože se ekonomika začala vzpamatovávat.

Naštěstí se zdá, že změna je na cestě. Existují čtyři globální trendy, které přetváří svět práce a pomáhají tak vyřešit rozpory a překonat dysfunkci pracovního trhu, kde se firmy, zaměstnanci a vlády adaptují novému demografickému, technologickému a ekonomickému prostředí.

První trend je demografický. Ve většině světa znamená stárnoucí populace a snižující se porodnost konec nadbytku pracovních sil. Nějakých 60% světové populace žije v zemích se stagnující nebo zmenšující se pracovní silou. V Číně dosáhl počet produktivní populace svého vrcholu v roce 2010; do roku 2050 bude více než čtvrtina její populace starší 65 let (dnes je to jen 8%). V Německu se očekává snížení pracovní síly o 6 milionů v příštích 15 letech.

Tím, jak se pracovní síla stává čím dál tím nedostatkovou, jsou zaměstnavatelé a politici nuceni přemýšlet jinak o získávání talentu. V Japonsku, kde je čtvrtina populace starší 65 let, prokázal ministerský předseda Shinzo Abe obrovské úsilí o přivedení více žen a starších pracovníků na trh práce. Výsledkem bylo, že pokles pracovní síly dosáhl pouze 1%, navzdory tomu, že japonská populace v produktivním věku, dle tradiční definice, se zmenšila v posledním desetiletí o 8%.