7

Práce ve věku robotů

DAVOS – Obavy z dopadu technologií na trh práce nejsou ničím novým. Počátkem devatenáctého století se skupina anglických textilních dělníků známých jako luddité obávala, že je nové technologie typu mechanických tkalcovských stavů a spřádacích strojů připraví o práci. Protestovali tím, že tyto stroje rozbíjeli.

Dnes jsou obavy, že by nové technologie mohly zničit miliony pracovních míst, stejně intenzivní jako dříve. Uprostřed velké krize zaměstnanosti technologie dál snižují počet pracovních sil potřebných k masové výrobě a automatizace rutinních právních a účetních činností vylidňuje i tento sektor trhu práce. Robotika vnáší revoluci do výroby; každý rok se počet průmyslových robotů zvýší o 200 000. Očekává se, že letos dosáhne jejich celkový počet 1,5 milionu. Adaptace trhu práce na svět s rostoucím počtem automatizovaných pracovních míst bude jedním z určujících úkolů naší éry.

Žádná země si však nemůže dovolit tuto transformaci ignorovat. Na celém světě žije přibližně 200 milionů nezaměstnaných, což je o 27 milionů více než v roce 2008. Je naléhavě zapotřebí, abychom dokázali předvídat budoucí technologické změny a poskytovali globální pracovní síle vzdělání a kvalifikaci potřebné k tomu, aby se mohla do moderního trhu práce zapojit.

Celosvětově si třetina dotazovaných zaměstnavatelů stěžuje, že nedokáže obsadit stávající volná místa zaměstnanci se správnou kvalifikací. Je třeba vytvořit efektivní cesty od školicích a vzdělávacích programů do světa práce, aby kvalifikace odpovídala poptávce na trhu. Je třeba posílit vládní programy, přičemž zaměstnavatelé a odbory musí převzít větší zodpovědnost za investice do kvalifikace. Kromě toho musí tuto otázku důkladněji konzultovat se vzdělávacími institucemi a politiky – tyto diskuse by přitom měly probíhat na základě informací o trhu práce, hodnocení výkonu a dostupnosti zaměstnavatelských služeb.

Bez ohledu na úroveň rozvoje určité země investice do vzdělání a kvalifikace vždy zvýší schopnost její pracovní síly inovovat a adaptovat se na nové technologie. Takové investice mohou rozhodnout o tom, zda bude hospodářský růst dané země široce pojatý, nebo zda velké segmenty společnosti opomine. Dostatečná nabídka zaměstnanců, kteří jsou odpovídajícím způsobem vyškolení a dokážou se dále učit, zvyšuje důvěru investorů, a tím i růst pracovních míst.

Kromě přípravy pracovní síly na éru další automatizace musí trvale udržitelné ekonomiky nabídnout zaměstnancům také ochranu v dobrých i špatných časech. Podstata vztahu mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem se mění. Lidé vstupující na trh práce stále častěji nacházejí jen krátkodobá nebo dočasná zaměstnání; často jsou nuceni přijímat práci načerno nebo vycestovávat za prací do zahraničí. Tyto trendy prohlubují nerovnost příjmů.

Proto jsou zapotřebí zmírňující politická opatření. Vedle robustního systému dávek v nezaměstnanosti je pro celkové zabezpečení zaměstnance a zajištění zdravé ekonomiky nezbytná také sociální ochrana typu zdravotní péče a penzí. Přesto má pouze 20% světové populace dostatečné sociální pojištění; více než polovina lidí ho nemá vůbec.

Proto je činnost Mezinárodní organizace práce, která byla založena v roce 1919, důležitá i dnes. Ve světě plném stále automatizovanějších pracovních míst a narušujících se vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem jsou hodnoty obsažené v pracovních standardech MOP nezbytnější než kdykoliv dříve.

Složité překážky, na něž zaměstnanci po celém světě narážejí, budou vyžadovat složitá řešení. V roce 2013 zahájila MOP iniciativu s názvem Budoucnost práce, která se snaží identifikovat a analyzovat rodící se trendy a poskytovat fórum pro diskuse o otázce, co je potřeba učinit pro adaptaci na rychle se měnící podmínky na trhu práce.

Náš svět se za poslední století neuvěřitelně změnil – a nejen vlivem technologií. Do roku 2050 přesáhne počet obyvatel světa devět miliard. Počet osob ve věku 60 a více let se ztrojnásobí. Tři čtvrtiny starších osob přitom budou žít v dnešních rozvojových zemích a většina jich budou ženy. Tyto demografické posuny vyvolají další revoluci na trhu práce, v systémech sociálního zabezpečení, v oblasti hospodářského rozvoje i ve sféře zaměstnání.

Navzdory veškerému pokroku, který lidstvo od éry ludditů udělalo, je jedna prostá pravda dodnes platná: stroje musí naše vyhlídky začleňujícího růstu a všeobecně sdílené prosperity posilovat, nikoliv oslabovat. Musíme se zasadit o to, aby byla moderní ekonomika trvale udržitelná a postavená na principech lidské důstojnosti a příležitostí ke slušné práci.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.