0

Pracující ve světě finančního kapitalismu

Tradiční nepřátelství mezi odborovými svazy a světem financí by nemělo zastírat jejich společný zájem na využívání finančních nástrojů expanzivním a kreativním způsobem. Žijeme ve věku finančního kapitalismu a jedinou inteligentní cestou vpřed, jež se těmto orgánům - odborům a dalším asociacím pracujících - nabízí, je pomáhat svým členům čím dál sofistikovaněji využívat nástrojů řízení rizik.

Tradiční hranice mezi pracovní silou a kapitálem se začínají stírat. Podniky například stále častěji rozšiřují standardní mzdové balíčky o akciové opce, a to i u řadových zaměstnanců. Ve Spojených státech ministerstvo práce oznámilo, že v roce 2003 byly akciové opce nabídnuty 14% amerických pracujících ve firmách se 100 a více zaměstnanci. V budoucnu lze očekávat více takových balíčků.

Potíž je v tom, že většina zaměstnanců nerozumí úplně opcím ani akciím a nevědí, jak je hodnotit. Nedávná studie Nittaie Bergmana a Derka Jentera z univerzity MIT naznačuje, že management má sklon odměňovat své pracovníky opcemi, jsou-li zaměstnanci ohledně vyhlídek firemních akcií nadměrně optimističtí - v důsledku tedy nadhodnocenými akciemi oportunisticky nahrazuje řádný plat.

Odbory a asociace pracujících jsou přirozenými prostředky kontroly takového chování, musejí však investovat do odborných znalostí, aby tak činily účinně. Odměňování, které zahrnuje akciové opce nebo jinak na zaměstnance klade finanční rizika, by neměly stát v cestě. Měly by ale prověřovat, zda jsou takové programy zaváděny v zájmu zaměstnanců, neboť společnosti, které své zaměstnance motivují k držení opcí nebo k přímým investicím do firemních akcií, je vlastně žádají, aby na sebe brali část podnikových rizik.