3

Innovatie-uitdaging voor Europa

LUDWIGSHAFEN – Innovatie speelt een cruciale rol in het creëren van duurzame economische groei. Toch zien we, vooral in de Europese Unie, dat er blokkades opgeworpen worden voor degenen die het best gepositioneerd zijn om nieuwe producten, services of manieren van zakendoen uit te vinden. De kern van het probleem lijkt de angst voor risico te zijn. Maar investeerders, managers en ondernemers moeten risico’s nemen als hun ideeën enige kans willen maken commercieel succes te behalen.

Nergens worden deze overwegingen meer bediscussieerd en minder begrepen dan in Europa. Innovatie is de kern van Europa 2020, de groeistrategie van de Europese Commissie voor de EU. Maar ondanks het feit dat het Europese wetenschappelijke onderzoek tot het meest geavanceerde ter wereld behoort, loopt Europa achter bij zijn mondiale medespelers in het vermogen om deze innovaties op de markt te brengen.

Ongeacht hoe je innovatie wil meten moeten er drie voorwaarden aanwezig zijn om deze te laten floreren: een vaardige en goed onderwezen beroepsbevolking, een uitstekende informatie- en communicatietechnologie infrastructuur en een stimulerend zakenmilieu. Met andere woorden vereist succesvolle innovatie een stabiele en groeiende economie, nieuwe ideeën en de afwezigheid van onnodige en lastige regelgeving. De rol van de overheid hierin is cruciaal. En dat is een rol die de EU op ten minste één punt verkeerd begrepen lijkt te hebben: zijn opstelling naar risico.

De EU heeft sinds lange tijd instituties en processen voor het evalueren van risico en het garanderen dat onacceptabele risico’s vermeden worden. Als er beleid nodig is maar de kennis erachter onduidelijk worden beslissingen qua regelgeving steeds meer gebaseerd op het ‘voorzorgsprincipe’, dat is ontworpen om situaties te voorkomen waarbij ernstige schade optreedt.