29

Krugmanův rozpor v kritice Camerona

NEW YORK – Je opravdu zvláštní číst, jak Paul Krugman znovu a znovu láteří na britskou vládu. Jeho poslední tiráda začíná tvrzením, že „britská ekonomická výkonnost je od propuknutí finanční krize překvapivě špatná“. Plísní vládu ministerského předsedy Davida Camerona za „žalostné ekonomické výsledky“ a podivuje se, jak jen se on a jeho kabinet mohou vydávat za „strážce prosperity“.

Hmm. Krugman v posledních měsících opakovaně chválil hospodářské zotavování USA za prezidenta Baracka Obamy, leč současně brojil proti postupu Velké Británie. Když si ale tyto dvě ekonomiky vzájemně porovnáme, jejich trajektorie jsou v hrubých rysech totožné, přičemž Británie si u některých indikátorů vede lépe než Spojené státy.

Vezměme si nejprve míru nezaměstnanosti. Ve čtvrtém kvartále roku 2007 v Británii dosáhla 5,2 %. Když v květnu 2010 do úřadu nastoupila Cameronova vláda, činila 7,9 %. V posledním vykázaném období (listopad 2014 až leden 2015) dosáhla 5,7 %. V USA míra nezaměstnanosti ve čtvrtém kvartále roku 2007 činila 4,8 %, v březnu až květnu 2010 pak 9,8 % a v listopadu 2014 až lednu 2014 konečně 5,7 %. V obou zemích je tudíž míra nezaměstnanosti lehce nad předkrizovou úrovní (z konce roku 2007), bez výrazného čistého rozdílu v průběhu hospodářského cyklu od konce roku 2007 do současnosti.

Dále se podívejme na míru zaměstnanosti, která v Británii na konci roku 2007 odpovídala 72,9 % populace ve věku 16 až 64 let. Do doby, kdy k moci přišla Cameronova vláda, klesla na 70,4 %, ale od té doby se výrazně zvýšila, v období od listopadu 2014 do ledna 2015 na historicky rekordních 73,3 %. Naproti tomu v USA byla míra zaměstnanosti 62,8 % na konci roku 2007, 58,6 % v období od března do května 2010 a pak jen mírně stoupla, na 59,2% ve čtvrtletí listopad 2014 až leden 2015 – stále tedy je pod předkrizovou úrovní. To ukazuje, že v USA je mnohem víc demotivovaných pracujících než v Británii.