0

Původní hřích Kosova

PRIŠTINA – V Kosovu, bývalé srbské provincii, která je dnes nejmladším státem na světě, zmizely před deseti lety stovky lidí. Nejsou to pohřešované osoby jako Albánci, které srbští policisté popravili a pohřbili v tajných hrobech během kosovského konfliktu v roce 1999. Tito pohřešovaní zmizeli až po konfliktu, a to před zraky NATO a Organizace spojených národů. Šlo převážně o srbské civilisty. Příbuzní většiny z nich tvrdí, že byli uneseni.

Kosovo vděčí za svou nezávislost do značné míry vojenské intervenci NATO podniknuté ve jménu lidských práv. A ve jménu lidských práv je také načase, aby vyšla najevo pravda o lidech, kteří se po konfliktu ztratili, a také o důvodech, proč činitelé OSN deset let ignorovali prosby rodin obětí a nezahájili vyšetřování.

Albánské úřady v Kosovu neučinily za celá léta žádné podstatné rozhodnutí bez předchozího výslovného souhlasu Evropské unie a zejména Spojených států. Měly by naléhavě vyzvat kosovskou vládu, aby zahájila důvěryhodné vyšetřování – kvůli obětem a lidem v Kosovu, kteří chtějí, aby v jejich zemi vládlo právo.

V roce 1999 zavedly Spojené státy NATO do války proti Srbsku Slobodana Miloševiće, aby ukončily hrubé porušování práv většinových kosovských Albánců. Srbští nacionalisté předtím potlačovali autonomii Kosova. Srbští vojáci bili, zabíjeli a věznili Albánce, jejichž vedoucí představitelé na základě pokynů ze západních ambasád vyzývali k nenásilí.