Kosovská ústavní fikce

PRIŠTINA, KOSOVO: Rok po válce Severoatlantské aliance o Kosovo je možné vidět proces obnovy na každém kroku: na nově rekonstruovaných domech; na bezpočtu čerstvě otevřených obchodech v ještě rozbořených domech; na slibně se rozvíjejícím kulturním, intelektuálském a žurnalistickém životě vlastní Prištiny. Pouze v jedné jediné oblasti – v politice – všechno toto úsilí naráží na skutečně vážné překážky. Zablokování politického života Kosova je částečně dílem nezkušenosti kosovských politických stran, ale hlavně a především výsledkem nesrovnalostí a rozporů resoluce Spojených národů č. 1244, jenž nyní funguje coby svého druhu kosovská ústava.

Tento dokument totiž udržuje při životě fikci, že Kosovo je součástí suverénní „Federální republiky Jugoslávie (tedy subjektem její „suverenity“). V rámci těchto slov výše zmíněné resoluce se musí pohybovat Mise OSN pro Kosovo (UNMIK) a v její dikci musí poskytovat „Kosovu základní samosprávu“, přičemž musí „plně dbát“ všech „principů suverenity a územní integrity Federální republiky Jugoslávie“. Vezmeme-li v úvahu, že tím byly míněna Jugoslávie Slobodana Miloševiče, jenž byl označen za válečného zločince, a který neváhal použít genocidy proti Albánské menšině v Kosovu, jeví se tento požadavek podobný tomu, žádáme-li někoho, aby vyskočil deset stop nad zem a přitom „plně dbal“ toho, aby se jeho chodidla neodlepila od země.

Opatření, jež tak často přijímají země, které se strachují o své vlastní potencionální odpadlické regiony (jako je například Čečna v Rusku nebo Tibet v Číně), porušují základní princip, daný selským rozumem, pokud ne přímo mezinárodním právem, že totiž genocida ruší všechna práva suverenity – že tedy stát nemůže hledat cesty jak porobit národ a poté trvat na tom, že mu bude vládnout.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/JoLFjh4/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.