Kdo se bojí utlumování?

TOKIO – Postupný odchod amerického Federálního rezervního systému od takzvaného kvantitativního uvolňování (QE) – časově neohraničených nákupů dlouhodobých aktiv – vyvolal obavy finančních trhů i politiků, přičemž v diskusích o hospodářské politice po celém světě převládají varování před odlivem kapitálu z rozvojových ekonomik a před kolapsem cen aktiv. Vzhledem k tomu, že většina velkých ekonomik pracuje v režimu plovoucího měnového kurzu, jsou však tyto obavy do značné míry neopodstatněné.

Logika v pozadí obav před „utlumováním“ QE Fedem je jednoduchá. Nekonvenční měnová politika ve Spojených státech – a také v dalších rozvinutých zemích, zejména ve Velké Británii a v Japonsku – stlačila domácí úrokové sazby a zaplavila mezinárodní finanční trhy likviditou. Investoři hledající vyšší výnosy přenesli tuto likviditu – převážně ve formě krátkodobého spekulativního kapitálu („horkých“ peněz) – na rozvíjející se trhy, čímž vystupňovali tlak na jejich měnové kurzy a přiživili riziko nafouknutí bublin aktiv. Opuštění QE Fedem by tudíž doprovázel obrat v kapitálových tocích, který by zvýšil náklady na půjčky a zbrzdil růst HDP.

Ne všechny rozvíjející se trhy jsou samozřejmě podle této logiky stejně zranitelné. Mezi nejzranitelnější státy patří Turecko, Jihoafrická republika, Brazílie, Indie a Indonésie – takzvaná „křehká pětka“ –, které vesměs vykazují fiskální deficity v kombinaci s deficity běžného účtu, vysokou inflaci a klopýtavý růst HDP.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/hHthGni/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.