15

Globální ekonomika v roce 2014

ŽENEVA – Na úsvitu nového roku je svět vprostřed několika obřích transformací. Radikálními, souběžnými proměnami procházejí vzorce hospodářského růstu, geopolitická krajina, sociální smlouva stmelující lidi i ekosystém naší planety, což vyvolává nervozitu a na mnoha místech nepokoje.

Z ekonomického pohledu vstupujeme do éry nižších očekávání a vyšší nejistoty. Svět bude muset žít s nižší mírou růstu. Pro porozumění důsledkům této skutečnosti se zamysleme nad následujícím: kdyby globální ekonomika v předvídatelné budoucnosti rostla předkrizovým tempem (přes 5 % ročně), její velikost by se zdvojnásobila za necelých 15 let; při 3% růstu bude ke zdvojnásobení světového HDP zapotřebí asi 25 let.

To značně ovlivňuje rychlost tvorby bohatství, což má dalekosáhlé důsledky na očekávání. Ke své škodě přehlížíme sílu vlivu složeného růstu.

Co se týče nejistoty, čtyři největší ekonomiky světa v současnosti procházejí zásadními změnami. USA se v rozštěpeném politickém prostředí usilovně snaží podpořit růst. Čína se posouvá od růstového modelu založeného na investicích a exportu k modelu poháněnému vnitřní poptávkou. Evropa vede zápas za zachování jednoty své společné měny a přitom řeší množství spletitých institucionálních potíží. Konečně Japonsko se ráznými a nekonvenčními měnovými politikami snaží vzepřít dvěma desetiletím deflace.