3

De techno-politieke transformatie

GENÈVE – Het is understatement om te zeggen dat onze wereld snelle en vergaande veranderingen ondergaat. De mondiale economie, het geopolitieke landschap, het milieu en de technologie zijn onderworpen aan voortdurend verschuivende omstandigheden, die elkaar versterken en transformeren in een web van complexe interacties. In zo'n onvoorspelbare en onderling samenhangende setting moet effectief leiderschap zijn gebaseerd op een radicale visie, een rijk geschakeerde reeks vaardigheden en begrip voor technologie en talent.

De trends die vormgeven aan de wereld van de 21e eeuw belichamen zowel beloften als gevaren. De mondialisering heeft bijvoorbeeld honderden miljoenen mensen uit de armoede gelicht, maar ook bijgedragen aan sociale versplintering en een enorme toename van de ongelijkheid, om maar te zwijgen van de ernstige milieuschade. Op dezelfde manier belooft 'big data' ongekende voordelen aan bedrijven en consumenten, maar vormt het fenomeen tegelijkertijd een reële bedreiging voor de privacy en de persoonlijke vrijheid.

Een soortgelijke dichotomie is van toepassing op veel andere cruciale kwesties, zoals de aanpassing aan de klimaatverandering, de pogingen om het grondstoffenbeheer te verbeteren, de verstedelijking en de opkomst van megasteden, de toegenomen arbeidsmobiliteit en de uitbreiding van het menselijk kapitaal.

De omvang en de complexiteit van de uitdagingen die in het verschiet liggen zijn ongetwijfeld ontmoedigend. Maar snelle, vergaande veranderingen kunnen ook grote kansen bieden. Om daar het meeste uit te kunnen halen heeft de wereld behoefte aan technologisch onderlegde leiders – noem ze 'techno-politici' – die een intuïtief begrip hebben van de manier waarop je de vooruitgang kunt vormgeven in dit nieuwe, onvoorspelbare klimaat.