SkyscraperCity_Alexander Rabb_Flickr Alexander Rabb/Flickr

De techno-politieke transformatie

GENÈVE – Het is understatement om te zeggen dat onze wereld snelle en vergaande veranderingen ondergaat. De mondiale economie, het geopolitieke landschap, het milieu en de technologie zijn onderworpen aan voortdurend verschuivende omstandigheden, die elkaar versterken en transformeren in een web van complexe interacties. In zo'n onvoorspelbare en onderling samenhangende setting moet effectief leiderschap zijn gebaseerd op een radicale visie, een rijk geschakeerde reeks vaardigheden en begrip voor technologie en talent.

De trends die vormgeven aan de wereld van de 21e eeuw belichamen zowel beloften als gevaren. De mondialisering heeft bijvoorbeeld honderden miljoenen mensen uit de armoede gelicht, maar ook bijgedragen aan sociale versplintering en een enorme toename van de ongelijkheid, om maar te zwijgen van de ernstige milieuschade. Op dezelfde manier belooft 'big data' ongekende voordelen aan bedrijven en consumenten, maar vormt het fenomeen tegelijkertijd een reële bedreiging voor de privacy en de persoonlijke vrijheid.

Een soortgelijke dichotomie is van toepassing op veel andere cruciale kwesties, zoals de aanpassing aan de klimaatverandering, de pogingen om het grondstoffenbeheer te verbeteren, de verstedelijking en de opkomst van megasteden, de toegenomen arbeidsmobiliteit en de uitbreiding van het menselijk kapitaal.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/XV7tQe4nl