0

Jak zahubit růst v Rusku

Chtěl bych, aby Rusko bylo nudnou zemí – alespoň v příštích několika desítkách let. Ve dvacátém století Rusko vytvořilo nezpochybnitelný rekord ve všech druzích nepokojů a sociálních experimentů, jež přitahovaly světovou pozornost. Potřebujeme si oddechnout.

Tento cíl už se zdál být na dosah – nebo přinejmenším splnitelný –, až do první půle roku 2003. Zahraniční korespondenti akreditovaní v Moskvě si stěžovali, že v Putinově Rusku se nic neděje. Investice do ruského hospodářství rychle rostly. Ruští vládci bohužel ale nejsou zvyklí svou zemi ani okolní svět dlouho nechat bez nějakého překvapení, na které by bylo možné zírat.

Vštěpovat lidem pocit nejistoty je nejlepší způsob, jak své obyvatele zahnat strachem do podrobenosti a potenciální investory vyděsit k ústupu. Jak demokratický nebo nedemokratický režim je, obvykle investory netrápí. Jediné, co potřebují a o co se zajímají, jsou předvídatelná pravidla.

Vskutku, heslem hlavních investorů je setrvačnost. Dosáhnout rozhodnutí, zda nějakou investici uskutečnit, či nikoliv, chce jistý čas, a jakmile rozhodnutí o investici padne, začne být dost těžké proces rychle ukončit. Ruská vláda se teď ze všech sil snaží dokázat, že vzepřít se přirozeným zákonům ochodu a zahubit investice, které už jsou na cestě, je sice nesnadné, ale možné.