Chruščovův tajný projev a konec komunismu

Některé dějinné události se zpočátku zdají nevýznamné, případně je jejich význam skrytý, ale následně se ukážou jako přelomové. Takový okamžik nastal před 50 lety, kdy Nikita Chruščov přednesl na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu svůj takzvaný „tajný projev“. Domnívám se, že jeho význam se ve výčtu nejklíčovějších okamžiků dvacátého století řadí těsně za bolševickou revoluci z roku 1917 a začátek Hitlerovy války z roku 1939.

V té době se zdálo, že se komunistické hnutí veze na dějinné vlně, a to nejen v Sovětském svazu. V polovině 50. let podnikal komunismus ofenzívu v Evropě, ale i ve vznikajícím třetím světě. Zdálo se, že kapitalismus umírá. Všechny nedokonalosti komunismu byly pokládány za dočasné, za pouhé výmoly na cestě ke spravedlivé společnosti, která se v té době rodila. Pro třetinu lidstva byl Sovětský svaz tím, kdo vede svět vstříc globálnímu socialismu.

Dvacátý sjezd tomu učinil přítrž. Byl to okamžik pravdy, vnitřní očista od brutality stalinismu. Chruščovův projev před sjezdem vzbudil v celém světovém komunistickém hnutí pochybnosti a zamyšlení nad předešlými rozhodnutími.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/rtDVyWa/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.