health care rwanda William Campbell/Corbis via Getty Images

Klíče k všeobecné zdravotní péči

DAR ES SALAAM – Jsou to už tři roky, co se vedoucí světoví představitelé zavázali ke splnění jednoho z nejsmělejších cílů, jaké kdy byly v oblasti globálního veřejného zdraví vytyčeny: k dosažení všeobecného pokrytí zdravotní péčí do roku 2030. Splnění tohoto cíle bude znamenat, že každý člověk v kterékoliv světové komunitě bude mít přístup k dostupné péči, která bude fungovat jednak jako prevence před jeho onemocněním, jednak jako léčba v případě, že onemocní.

Cena za nesplnění tohoto slibu by stručně řečeno byla příliš vysoká. Nedokážeme vymýtit chudobu, ochránit lidi před pandemiemi, prosadit rovnost pohlaví nebo naplnit kterýkoliv jiný z cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) pro rok 2030, aniž nejprve urychlíme pokrok směrem k všeobecnému pokrytí zdravotní péčí.

Nejvyšší představitelé států naštěstí začínají podnikat konkrétní kroky směrem k rozšíření přístupu ke zdravotní péči. Jak jsem si spolu s mnoha dalšími lidmi uvědomil, úspěch závisí nejprve na překonání jedné z největších překážek v oblasti zdravotnictví: nadměrně rozdrobeného přístupu k poskytování péče. Místo abychom léčili vždy jen jednu konkrétní nemoc, musíme vytvářet systémy, v nichž budou rozmanité zdravotní potřeby lidí naplňovány současně. Každá žena by měla mít možnost obrátit se ve své komunitě na důvěryhodného zdravotníka, aby zajistila služby plánovaného rodičovství pro sebe, běžnou imunizaci pro své děti nebo léčbu cukrovky pro stárnoucího příbuzného.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/atUTFVIcs