araral1_plus49Construction PhotographyAvalonGetty Images_carbonemissions plus49/Construction Photography/Avalon/Getty Images

De noodzaak van invoerheffingen voor koolstof

SINGAPORE – Het belasten van het koolstofgehalte van ingevoerde producten, zoals de Europese Unie van plan is te doen en de regering van president Joe Biden van de VS overweegt, kan helpen de stijgende trend in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen om te buigen. Maar beleidsmakers moeten dergelijke heffingen op de juiste manier invoeren.

Door zich te richten op de uitstoot in verband met de consumptie, in plaats van alleen op de uitstoot die verband houdt met de binnenlandse productie, zouden dergelijke heffingen het deel van de importgerelateerde uitstoot raken (ruwweg een vijfde) dat gewoonlijk buiten beschouwing wordt gelaten bij de berekening van de nationaal vastgestelde bijdragen van landen in het kader van het klimaatverdrag van Parijs van 2015. Ze zouden ook op het juiste moment komen, gezien het groeiende verschil tussen consumptie- en productiegerelateerde emissies. Sinds 1990 zijn de op de productie gebaseerde emissies in de VS bijvoorbeeld met 3 procent gestegen, terwijl de op de consumptie gebaseerde emissies van het land in dezelfde periode met 14 procent zijn toegenomen.

Koolstoftarieven zijn geen protectionistische handelsmaatregelen; het doel is het koolstofgehalte van de invoer te verminderen. Maar het traject van de klimaatverandering laat geen ruimte voor fouten in het emissiereductiebeleid. Het succes van de eerste stappen in de EU en de VS om koolstofheffingen aan de grens in te voeren is daarom cruciaal, omdat deze maatregelen als model zullen dienen voor anderen. Beleidsmakers moeten met name rekening houden met enkele essentiële beginselen die aan dergelijke heffingen ten grondslag moeten liggen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/2QG4Xrqnl