1

Dobré ploty dělají bezpečné druhy

NAIROBI – Africké země jsou často kritizovány za to, že selhávají v péči o životní prostředí. Pozorovatelé často zmiňují ztrátu přirozeného prostředí ve jménu populačního růstu, degradaci země a industrializaci. A pak je zde nejfrekventovanější obvinění ze všech: rostoucí pytlačení ohrožuje druhy, jako jsou sloni či nosorožci.

Nicméně, v Keni je v plném proudu inovativní a rozsáhlý ochranný projekt.“Rhino Ark,” který začal v Aberdareských horách v centrální Keni a byl původně zamýšlen jako ochrana vysoce ohroženého černého nosorožce před pustošením pytláky, je podporován právě těmi lidmi, kteří by mu spíše mohli odporovat: lokální společenství v jedněch z nejproduktivnějších farmářských oblastech země. 

V roce 1998 se ochránci rozhodli, že budou financovat a vystaví elektrifikované oplocení k ochraně oblasti Aberdareského národního parku, který sousedí s drobnými farmami. Plot byl navržen tak, aby zabránil vniknutí lidí a degradaci přírodního prostředí parku. Ochránilo to však i farmáře, jejichž úroda byla pravidelně ničena záškodnickými slony a dalšími divokými zvířaty. Místní farmáři uvítali iniciativu, která ovlivnila rozhodnutí rozšířit oplocení k obklopení celého perimetru Aberdareského parku.

Aberdareské pohoří, obsahující 2000 kilometrů čtverečních původního lesa a nepostradatelné povodí, stejně jako národní park, je pro Keňu životně důležité. Čtyři z největších řek země, které tečou na sever, západ, východ a jih země, zde pramení a poskytují vodu a energii sedmi velkým městům, včetně hlavního města Nairobi. Z nižších svahů hor profitují z úrodné půdy a dostatečných srážek čtyři miliony farmářů. V předhůří a na vysokých svazích je pěstováno 30% keňského čaje a 70% kávy.

Po 21 let bylo oplocení okolo Aberdares důkladně budováno, především díky podpoře keňského korporátního sektoru, individuálních dárců a uplatnění inovativních fundraisingových metod, jako je Rhino Charge, off-roadová motorová událost, která zaujala představivost keňské veřejnosti a ročně vybere více než 1 milion dolarů. Nicméně, hlavním partnerem se v roce 2009, kdy bylo plně elektrické oplocení dokončeno, stala za tehdejšího prezidenta Mwai Kibaki keňská vláda a to prostřednictvím Kenya Wildlife Service (KWS) a Kenya Forest Service (KFS).

S podporou keňské vlády mohl Rhino Ark obrátit svou pozornost na další lesnatá, ale pustošená území – například Mount Eburu v lesním komplexu Mau Forests Complex, který vyhlíží na jezero Naivasha, a také Mount Kenya, místo Světového kulturního dědictví, které bylo silně postiženo konflikty mezi lidmi a volně žijícími tvory. 45 kilometrů dlouhé oplocení kolem Mount Eburu bylo dokončeno minulý rok. Oplocení kolem Mount Kenya bude se svou délkou 450 km delší než okolo Aberdareského parku a v současnosti již dosahuje 80 km a rychle postupuje.

Zajisté, stavba oplocení je jen začátek. Ploty musí být řízeny a udržovány (kupříkladu některé z originálních plotních pozic v Aberdares musely být vyměněny), musí být vytvořeny koridory pro zvěř a musí být poskytnuta podpora lokálním společenstvím. Všechny oblasti jsou pod dohledem pěších a vzdušných hlídek podél celé trasy oplocení, což je konstantní monitorovací proces s jasnými dopady na náklady.

Výhody jsou však signifikantní. Oplocení udržuje úřady v pohotovosti k jakýmkoliv případům pytláctví – zejména u slonů, nosorožců a výjimečně vzácných druhů, jako například horská antilopa Bongo, která se nyní vyskytuje pouze v Aberdares, Mount Kenya a Mau Forest Complex, včetně Mount Eburu.

Místní komunity jsou zapojeny ve všech oblastech údržby plotu a lesa. V důsledku jsou to oni, kdo stráží ploty, udržují je prosté vegetace a opravují škody způsobené zvěří a jinými faktory – přičemž se učí nové dovednosti.

Dlouhodobý cíl je ochrana klíčových lesů natrvalo. Za tímto účelem jsou zakládány nadační fondy jako spolupráce mezi privátním a veřejným sektorem, čímž k sobě přivádí projekt Rhino Ark, KWS, KFS a představitele lokálních společenství. Takzvané svěřenecké listiny, které budou sepsány místně, budou tyto fondy spravovat, což nakonec zaplatí údržbu oplocení. Svěřenecká listina Aberdare vešla v platnost minulý říjen.

Tvrdě pracující farmáři regionu mohou již vidět přidanou hodnotu z koexistence s oplocením. Počínaje dokončením oplocení Aberdare se cena pozemků místních farmářů zečtyřnásobila. Poprvé po více než století mohou v klidu spravovat svá pole, jejich děti mohou chodit do a ze školy beze strachu, že je napadnou divoká zvířata a ochranářství je nyní součástí školních osnov. Hlavní lekce je jasná: dobré oplocení je v důsledků dobré pro každého.