1

Dobré ploty dělají bezpečné druhy

NAIROBI – Africké země jsou často kritizovány za to, že selhávají v péči o životní prostředí. Pozorovatelé často zmiňují ztrátu přirozeného prostředí ve jménu populačního růstu, degradaci země a industrializaci. A pak je zde nejfrekventovanější obvinění ze všech: rostoucí pytlačení ohrožuje druhy, jako jsou sloni či nosorožci.

Nicméně, v Keni je v plném proudu inovativní a rozsáhlý ochranný projekt.“Rhino Ark,” který začal v Aberdareských horách v centrální Keni a byl původně zamýšlen jako ochrana vysoce ohroženého černého nosorožce před pustošením pytláky, je podporován právě těmi lidmi, kteří by mu spíše mohli odporovat: lokální společenství v jedněch z nejproduktivnějších farmářských oblastech země. 

Trump

Does Economic Pain Really Explain Populism?

Even if Donald Trump loses the US election, the frustration that fueled his campaign – and the rise of populists elsewhere – will persist. How can that frustration finally be quelled?

V roce 1998 se ochránci rozhodli, že budou financovat a vystaví elektrifikované oplocení k ochraně oblasti Aberdareského národního parku, který sousedí s drobnými farmami. Plot byl navržen tak, aby zabránil vniknutí lidí a degradaci přírodního prostředí parku. Ochránilo to však i farmáře, jejichž úroda byla pravidelně ničena záškodnickými slony a dalšími divokými zvířaty. Místní farmáři uvítali iniciativu, která ovlivnila rozhodnutí rozšířit oplocení k obklopení celého perimetru Aberdareského parku.

Aberdareské pohoří, obsahující 2000 kilometrů čtverečních původního lesa a nepostradatelné povodí, stejně jako národní park, je pro Keňu životně důležité. Čtyři z největších řek země, které tečou na sever, západ, východ a jih země, zde pramení a poskytují vodu a energii sedmi velkým městům, včetně hlavního města Nairobi. Z nižších svahů hor profitují z úrodné půdy a dostatečných srážek čtyři miliony farmářů. V předhůří a na vysokých svazích je pěstováno 30% keňského čaje a 70% kávy.

Po 21 let bylo oplocení okolo Aberdares důkladně budováno, především díky podpoře keňského korporátního sektoru, individuálních dárců a uplatnění inovativních fundraisingových metod, jako je Rhino Charge, off-roadová motorová událost, která zaujala představivost keňské veřejnosti a ročně vybere více než 1 milion dolarů. Nicméně, hlavním partnerem se v roce 2009, kdy bylo plně elektrické oplocení dokončeno, stala za tehdejšího prezidenta Mwai Kibaki keňská vláda a to prostřednictvím Kenya Wildlife Service (KWS) a Kenya Forest Service (KFS).

S podporou keňské vlády mohl Rhino Ark obrátit svou pozornost na další lesnatá, ale pustošená území – například Mount Eburu v lesním komplexu Mau Forests Complex, který vyhlíží na jezero Naivasha, a také Mount Kenya, místo Světového kulturního dědictví, které bylo silně postiženo konflikty mezi lidmi a volně žijícími tvory. 45 kilometrů dlouhé oplocení kolem Mount Eburu bylo dokončeno minulý rok. Oplocení kolem Mount Kenya bude se svou délkou 450 km delší než okolo Aberdareského parku a v současnosti již dosahuje 80 km a rychle postupuje.

Zajisté, stavba oplocení je jen začátek. Ploty musí být řízeny a udržovány (kupříkladu některé z originálních plotních pozic v Aberdares musely být vyměněny), musí být vytvořeny koridory pro zvěř a musí být poskytnuta podpora lokálním společenstvím. Všechny oblasti jsou pod dohledem pěších a vzdušných hlídek podél celé trasy oplocení, což je konstantní monitorovací proces s jasnými dopady na náklady.

Výhody jsou však signifikantní. Oplocení udržuje úřady v pohotovosti k jakýmkoliv případům pytláctví – zejména u slonů, nosorožců a výjimečně vzácných druhů, jako například horská antilopa Bongo, která se nyní vyskytuje pouze v Aberdares, Mount Kenya a Mau Forest Complex, včetně Mount Eburu.

Místní komunity jsou zapojeny ve všech oblastech údržby plotu a lesa. V důsledku jsou to oni, kdo stráží ploty, udržují je prosté vegetace a opravují škody způsobené zvěří a jinými faktory – přičemž se učí nové dovednosti.

11,305 commentaries shared. Help us keep sharing.

Learn more

Dlouhodobý cíl je ochrana klíčových lesů natrvalo. Za tímto účelem jsou zakládány nadační fondy jako spolupráce mezi privátním a veřejným sektorem, čímž k sobě přivádí projekt Rhino Ark, KWS, KFS a představitele lokálních společenství. Takzvané svěřenecké listiny, které budou sepsány místně, budou tyto fondy spravovat, což nakonec zaplatí údržbu oplocení. Svěřenecká listina Aberdare vešla v platnost minulý říjen.

Tvrdě pracující farmáři regionu mohou již vidět přidanou hodnotu z koexistence s oplocením. Počínaje dokončením oplocení Aberdare se cena pozemků místních farmářů zečtyřnásobila. Poprvé po více než století mohou v klidu spravovat svá pole, jejich děti mohou chodit do a ze školy beze strachu, že je napadnou divoká zvířata a ochranářství je nyní součástí školních osnov. Hlavní lekce je jasná: dobré oplocení je v důsledků dobré pro každého.