Europa: Dood door schuld?

CAMBRIDGE – De leiders van de eurozone blijven er maar over debatteren hoe de economische groei het beste te doen herleven, waarbij Franse en Italiaanse leiders nu betogen dat het rigide begrotingspact van de eurozone losgelaten zou moeten worden. Ondertussen gaan de leiders van de noordelijke lidstaten van de eurozone door met het aandringen op serieuzere implementatie van structurele hervormingen.

Idealiter krijgen beide kanten hun zin maar het is lastig om je een eindspel voor te stellen dat geen aanzienlijke schuldensanering of herschikking omvat. Het onvermogen van de Europese politici om over dit te scenario na te denken legt een grote last op de Europese Centrale Bank.

Alhoewel er veel verklaringen zijn voor het achterlopende herstel van de eurozone, is het duidelijk dat de overhang van zowel publieke als particuliere schulden hierin een grote rol speelt. De netto-schulden van huishoudens en financiële instituties zijn momenteel hoger als deel van het nationaal inkomen dan ze voor de crisis waren. De niet-financiële bedrijfsschulden zijn slechts iets lager geworden. En de staatsschulden zijn natuurlijk sterk gegroeid, door bail-outs van banken en een scherpe door de recessie gedreven daling van de belastinginkomsten.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/V6IjVXK/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.