Malthus, Marx en moderne groei

CAMBRIDGE – De belofte dat elke generatie beter af zal zijn dan de vorige is een fundamenteel principe van de moderne maatschappij. In grote lijnen hebben de meeste geavanceerde economieën deze belofte vervuld, met een stijgende levenstandaard over de afgelopen generaties, ondanks terugvallen door oorlogen en financiële crises.

Ook in de ontwikkelingswereld begint de ruime meerderheid van de mensen duurzame verbeteringen in levensomstandigheden te ervaren en ze ontwikkelen snel deze zelfde groeiverwachtingen. Maar zullen toekomstige generaties, vooral in geavanceerde economieën, zulke verwachtingen realiseren? Alhoewel het waarschijnlijke antwoord ja is, lijken de negatieve risico’s momenteel groter dan enkele decennia geleden.

Tot nu toe heeft elke voorspelling in de moderne tijd dat het lot van de mensheid zal verslechteren, van Thomas Malthus tot Karl Marx, er spectaculair naast gezeten. De technologische vooruitgang heeft obstakels voor economische groei overwonnen. Periodieke politieke herijking, soms vreedzaam en soms niet, heeft verzekerd dat de grote meerderheid van de mensen heeft geprofiteerd, alhoewel sommigen veel meer dan anderen.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/ndcZZ2I/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.