15

Převis polemik

CAMBRIDGE – Když k chóru kritiků chronického německého přebytku běžného účtu nedávno přidalo svůj hlas ministerstvo financí USA, zdůraznilo to hlubokou neshodu nad tím, co by se s ním – a zda vůbec něco – mělo dělat. Kritici chtějí, aby Německo zvýšilo svůj příspěvek ke globální poptávce tím, že bude více dovážet a méně vyvážet. Němci považují zachování pevných bilancí za nezbytné pro stabilizační úlohu své země v Evropě.

Argumenty obou stran budou nesporně důkladně provětrány na jarních zasedáních Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Doposud však debatu až příliš často formovala spíš ideologie než fakta.

Do rozdílu mezi tím, co země vyváží a dováží, se může promítat bezpočet faktorů, mimo jiné hospodářské cykly, demografické vlivy, investiční příležitosti a ekonomická diverzifikace. Může také reflektovat slabost vlády pro hospodaření s fiskálními přebytky; ostatně přebytek běžného účtu je podle definice převis veřejných a soukromých úspor nad investicemi.

V první polovině nultých let se tvůrci politik USA rozhodli neznepokojovat se vytrvalými schodky běžného účtu, které se vyšplhaly až nad 6 % HDP. Zkraje tvrdili, že schodky pouze reflektují přitažlivost výtečných investičních příležitostí v USA pro svět, což byl prazvláštní názor, jelikož USA oproti rozvíjejícím se trhům nijak zvlášť svižně nerostly.