13

Jak vznikají peníze

BERLÍN/SOUTHAMPTON – Země BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika) minulý měsíc oznámily založení vlastní rozvojové banky, která má snížit jejich závislost na Světové bance a Mezinárodním měnovém fondu, jimž dominuje Západ a soustředěnost na dolar. Posílené působení a flexibilita v oblasti měnové politiky těmto ekonomikám prospěje. Neměly by však brát na lehkou váhu cenná ponaučení, jež nabízejí současné měnověpolitické inovace centrálních bank vyspělých zemí.

Evropská centrální banka v červnu následovala příkladu Bank of England z roku 2012 a novým cílem své politiky určila „úvěrování reálné ekonomiky“. Několik týdnů nato Bank of England ohlásila zavedení určité formy úvěrového vodítka, které má omezit objem úvěrů využívaných k transakcím s nemovitostmi.

Před propuknutím finanční krize roku 2008 by byly všechny tyto politiky znevažovány jako neopodstatněné zásahy do finančních trhů. Ostatně když jeden z nás (Werner) v roce 2005 takové politiky doporučil, aby se předešlo „opakujícím se bankovním krizím,“ narazil na vehementní kritiku.

Postřeh, s nímž společně s dalšími před lety přišel, ovšem letos v březnu uznala Bank of England – banky rozšiřováním úvěrů vytvářejí 97 % nabídky peněz. Jelikož dolar uvolněný ve formě bankovního úvěru zvětší o dolar nabídku peněz, banky nejsou finančními zprostředkovateli, nýbrž tvůrci peněz.