15

Druhý Trump Západu

BRUSEL – Donald Trump během druhé debaty amerických prezidentských kandidátů prohlásil, že by v případě svého zvolení jmenoval zvláštního žalobce, který by prošetřil aktivity Hillary Clintonové. „Byla byste ve vězení,“ sdělil jí Trump.

Jeho hrozba zpolitizování justice se setkala se zaslouženým odporem; tento cynismus se však bohužel neomezuje jen na Spojené státy. Také současná polská vláda vedená stranou Právo a spravedlnost (PiS), která se dostala k moci před necelým rokem, projevuje obdobné autoritářské sklony, když ve snaze dosáhnout svých cílů opovrhuje právními konvencemi.

Lídr PiS Jarosław Kaczyński opakovaně volá po vyšetřování bývalého polského premiéra a současného předsedy Evropské rady Donalda Tuska. Kaczyński připisuje někdejší Tuskově vládě částečnou zodpovědnost za havárii letadla v ruském Smolensku v dubnu 2010, při níž zahynulo 96 osob včetně Kaczyńského dvojčete, tehdejšího polského prezidenta Lecha Kaczyńského.

Polská vládní delegace cestovala na vzpomínkovou slavnost u příležitosti masakru v Katyni, kde Stalin v roce 1940 nařídil zavraždění 22 000 polských vojenských důstojníků, policistů a příslušníků inteligence a svedl tento zločin na Hitlera. Po skončení studené války vyšla pravda o masakru konečně najevo a oficiálně ji uznal i ruský prezident Boris Jelcin.

Jarosław Kaczyński a další členové PiS tvrdí, že také ztroskotání letounu mělo na svědomí Rusko – za pomoci některých polských činitelů. O tuto bizarní konspirační teorii se opírali i při svém nástupu k moci, přestože nemají žádné důkazy, jimiž by ji podpořili. Z přepisů zachráněných záznamů komunikace v kokpitu naopak vyplývá, že letadlo ztroskotalo během přistání za špatného počasí.

Pomocí svých konspiračních teorií chce Kaczyński odepřít Tuskovi druhé funkční období v čele jedné ze tří hlavních vládnoucích institucí Evropské unie, což komentuje slovy: „Měl by stát takový člověk v čele Evropské rady? Mám o tom hluboké pochybnosti.“ Polská pravicová média zatím rozdmýchávají plameny; jeden časopis nedávno vyobrazil Tuska v poutech.

Kaczyńského tažení proti Tuskovi je zneužitím politické moci, za které by se nemusel stydět ani Trump, a dává nám poznat, jaký život by asi čekal Trumpovy politické soupeře, pokud by tento člověk skutečně vyhrál. Zároveň jde o odraz širší nesmlouvavé bitvy o duši Polska.

Polsko bylo kdysi ukázkovým příkladem demokracie ve střední Evropě po skončení studené války. Dnes však PiS realizuje rozsáhlé uchvacování moci, když se snaží ovládnout Ústavní soud, veřejnoprávní kanály i bezpečnostní složky. Místo aby upevňovala strategický význam Polska pro NATO a oprávněné postavení země coby silného a respektovaného členského státu EU, začala být PiS posedlá zavrhováním všeho moderního. Důkazem budiž vládní útoky na vlastní soudnictví a demokratické instituce, což vyvolává udivené pohledy v USA, Bruselu i v celé Evropě.

Polsko zažívá ústavní krizi, která vypukla ve chvíli, kdy polský prezident Andrzej Duda podporovaný PiS odmítl jmenovat tři soudce Ústavního soudu, zvolené předchozím parlamentem. PiS místo nich vybrala vlastní soudce a schválila legislativu, která činnost soudu fakticky ochromila. Soud označil změny pravidel z dílny PiS za protiústavní, avšak vláda vedená PiS odmítla nález soudu zveřejnit, čímž zamezila tomu, aby vstoupil v platnost. Dnes je tak prakticky nemožné, aby soud hodnotil ústavnost současné parlamentní legislativy, přestože polská ústava výslovně autorizuje její soudní přezkoumávání.

Počínání PiS se setkalo s všeobecným odsouzením, a tak teď strana vyčkává do konce roku, kdy současnému předsedovi Ústavního soudu vyprší mandát. Poté strana jmenuje spřízněnějšího předsedu, jenž bude bezpochyby skákat tak, jak strana zapíská. Nově jmenovaný předseda však polskou ústavní krizi pravděpodobně nezažehná, protože dokud platné soudní nálezy z letošního léta zůstávají nezveřejněné, zeje v ústavním řádu Polska černá díra.

EU zahájila proti Polsku právní řízení a vyzývá polskou vládu, aby ve spolupráci s opozičními stranami reformovala soud. Pokud Polsko neuposlechne, mohla by ho EU nakonec zbavit hlasovacích práv. Není však pravděpodobné, že by řešení polského politického problému mohla zajistit EU nebo jiné mezinárodní instituce. To mohou udělat pouze Poláci.

Obrovské protesty proti nedávnému návrhu zákona, který by zakázal prakticky všechny potraty (pod hrozbou až pětiletého vězení), donutily vládu, aby ustoupila a navrženou legislativu stáhla. Bylo to vítězství polských žen, které naznačuje, že Polsko je pokrokovější, než si Kaczyński namlouvá.

Vláda sice utrpěla jednu velkou veřejnou porážku, ale základní ideologický neliberalismus PiS zůstává nedotčený. To znamená, že polští bojovníci za občanská práva budou muset v příštích měsících svést ještě mnoho bitev, aby omezili a zvrátili protiprávní jednání PiS.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.