Spravedlnost je usmíření

V Jihoafrické republice a potažmo i na celém světě jsme vychováváni k přesvědčení, že spravedlnost rovná se odplata. Vzhledem k šokujícímu vzestupu násilných trestných činů a rostoucímu počtu ohavných případů znásilňování a zneužívání dětí se dnes často objevují výzvy – podporované širokou veřejností –, aby byl obnoven trest smrti. Jihoafrický Ústavní soud naštěstí shledal, že trest smrti – který Jihoafričané zrušili ve stejné době, kdy jsme se osvobodili od apartheidu – je protiústavní.

Bohužel se zdá, že na mnoha místech světa se muži a ženy v touze po odplatě nepovznesli nad biblickou zásadu „oko za oko, zub za zub“. V některých muslimských zemích jsou dokonce usvědčeným zlodějům veřejně usekávány ruce. Onen biblický výrok však původně vznikl ve snaze potlačit krvavé sváry pramenící z touhy potrestat nevinné příbuzné osoby, jež spáchala vraždu. Princip „oko za oko“ žádá, aby jediným terčem odplaty byl původce zločinu, a nikoliv ostatní, kteří se provinili pouze příbuzenským vztahem k němu.

Rčení „oko za oko“ tedy nemělo znamenat to, co dnes znamená, tedy že za zabití se má platit jiným zabitím. Vzhledem k brutalitě apartheidu by tento princip v mé vlasti nikdy nefungoval.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/aKZ5jJI/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.