0

Soud v Phnompenhu

Tři desítky let poté, co Rudí Khmerové vyvraždili čtvrtinu ze sedmi milionů obyvatel Kambodže, má své síně otevřít soudní dvůr, před nějž budou postaveni nejzodpovědnější z přežívajících vůdců.

Podle dohody mezi Organizací spojených národů a kambodžskou vládou bylo nyní vybráno 13 zahraničních soudců, kteří budou působit vedle 17 kambodžských protějšků. Tato eklektická skupina právníků zahájí v prvním červencovém týdnu nevšední experiment mezinárodní spravedlnosti. Během příštích tří let budou výstižně pojmenované Mimořádné síně usilovat o sestavení měřítka právní zodpovědnosti za jednu z nejhorších genocid dvacátého století. Mezi těmi, kdo budou zřejmě souzeni, jsou dva z Pol Potovy nejbližší a nejmocnější kohorty: Nuon Čea, partajní vůdce Rudých Khmerů, a Ieng Sary, bývalý místopředseda vlády pro zahraniční záležitosti.

Vzhledem k tomu, jak dlouho trvalo dát vůbec věci do pohybu – rozhovory se přerušovaně táhly devět let –, je už samotná existence tribunálu důvodem k oslavě. Test těchto procesů bude ovšem spočívat v tom, zda budou postavené na faktech, nestranné a zásadové – a zda budou jako takové vnímány.

Z dějinných důvodů a v zájmu práva se o zodpovědnost za zajištění úspěšnosti soudu dělí kambodžská vláda a mezinárodní společenství. Mají-li uspět, budou se muset vypořádat s několika zásadními výzvami.