Soud nad Bushovými vojenskými tribunály

Velká Británie zůstává i nadále nejoddanějsím stoupencem Spojených států ve válce proti Iráku a podpora premiéra Tonyho Blaira v této souvislosti nikterak neochabuje. Blairova vláda vsak má s Bushovou administrativou vážný spor. Rozhodnutí amerického prezidenta zařadit dva britské občany mezi prvních sest ze 680 zajatců zadržovaných na americké základně v zátoce Guantánamo na Kubě, kteří předstoupí před vojenský soud, odsoudily ve Velké Británii vsechny strany politického spektra.

Britové přitom nejsou sami. Zadržování zajatců v zátoce Guantánamo a vojenské tribunály prezidenta Bushe se staly po celém světě symbolem ochoty Spojených států slevit z ohledů na lidská práva ve jménu boje proti terorismu. Ze strany některých zemí, jež Spojené státy až dosud kritizovaly za přístup k otázce lidských práv, je v této souvislosti citelná jistá satisfakce; nyní mají příležitost obrátit role.

Ať už jsou odsudky zadržování zajatců v Guantánamu a plánovaných vojenských tribunálů vedeny skutečnými obavami o lidská práva, či pouhou skodolibostí při poukazování na americké pokrytectví, na výsledku to nic nemění. Jelikož jsou USA tak otevřeným obhájcem lidských práv po celém světě, jejich selhání tato práva respektovat má o to větsí význam a přispělo ke vzedmutí vlny antiamerikanismu ve velké části světa.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/GsyCgSN/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.