26

Een westerse strategie voor de neergang van Rusland

CAMBRIDGE – De Aspen Strategy Group, een niet-partijgebonden groep deskundigen op buitenlands-politiek gebied waarvan de vroegere Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Brent Scowcroft en ik de twee voorzitters zijn, heeft zich onlangs gebogen over de vraag hoe te reageren op de acties van Rusland in Oekraïne. En nu worstelt de NAVO met dezelfde vraag.

Hoewel het Westen zich moet verzetten tegen de ondermijning door de Russische president Vladimir Poetin van de na 1945 geldende norm dat geen grondgebied met geweld in bezit mag worden genomen, mag het Rusland niet volledig isoleren. Rusland is immers een land waarmee het Westen overlappende belangen heeft op het terrein van de nucleaire veiligheid, de non-proliferatie, het anti-terrorisme, het Poolgebied en regionale kwesties als Iran en Afghanistan. Bovendien blijkt uit een simpele blik op de kaart dat Poetin in het voordeel is bij iedere escalatie van het conflict in Oekraïne.

Het ligt voor de hand om boos te zijn over de decepties van Poetin, maar woede is geen strategie. Het Westen moet financiële en energiesancties opleggen om Rusland in Oekraïne af te schrikken; maar het mag het zicht niet verliezen op de noodzaak om met Rusland aan andere problemen te werken. Het met elkaar verzoenen van deze doelstellingen is niet makkelijk, en geen van beide partijen zou baat hebben bij een nieuwe Koude Oorlog. Het is dus niet verrassend dat toen het om specifieke beleidsaanbevelingen ging, de Aspen-groep verdeeld was tussen 'squeezers' en 'dealers.'

Dit dilemma moet in een langetermijnperspectief worden gezet: wat voor soort Rusland hopen we over tien jaar te zullen zien? Ondanks Poetins agressieve gebruik van geweld en luidruchtige propaganda is Rusland een land dat in verval is. Poetins illiberale stategie om naar het Oosten te kijken terwijl hij een onconventionele oorlog met het Westen uitvecht zal van Rusland het Chinese benzinestation maken, maar de Russische economie afsnijden van het kapitaal, de technologie en de contacten die het land uit het Westen nodig heeft.