Japans zelfverdedigingsdefensie

CAMBRIDGE – Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is in Japan een door de Amerikanen geschreven 'vredesgrondwet' van kracht. Artikel 9 daarvan verbiedt oorlog en beperkt de Japanse strijdkrachten tot zelfverdediging. Premier Shinzo Abe probeert nu wetgeving in te voeren die Japan in staat moet stellen de grondwet zodanig te interpreteren dat 'collectieve zelfverdediging' mogelijk wordt, waardoor het land zijn veiligheidssamenwerking met andere landen kan uitbreiden, met name die met zijn nauwste bondgenoot, de Verenigde Staten.

Critici zien dit als een radicale breuk met zeventig jaar pacifisme. Maar de centrale doelstellingen van Abe – verbeteringen van het vermogen van Japan om op dreigingen te reageren die niet neerkomen op een gewapende aanval; het in staat stellen van Japan om effectiever deel te nemen aan internationale vredesoperaties; en het herdefiniëren van de maatregelen voor zelfverdediging die zijn toegestaan op grond van Artikel 9 – zijn feitelijk relatief bescheiden.

De angst dat de stap zou leiden tot Japanse betrokkenheid bij Amerikaanse oorlogen in verre landen is eveneens overdreven. De regels zijn immers op zorgvuldige wijze zodanig opgesteld dat ze dergelijke avonturen verbieden, terwijl ze Japan in de gelegenheid stellen nauwer met de VS samen te werken op het gebied van rechtstreekse bedreigingen van de Japanse veiligheid.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/UAUBR7j/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.