7

Vládnutí v informační éře

ABÚ ZABÍ – Rok se chýlí ke konci a je jen přirozené klást si otázku, co by mohlo ležet před námi. Zkusme se však neptat, co nás čeká v roce 2014, a rovnou přeskočit do poloviny století. Jak bude v roce 2050 vypadat vládnutí?

Právě tuto otázku si Světové ekonomické fórum (WEF) položilo na nedávném zasedání v Abú Zabí, které se zaměřilo na budoucnost vládnutí při třech potenciálních scénářích vyplývajících z probíhající informační revoluce. Vzhledem k tomu, že tato revoluce již dnes vytlačuje některé státy a komunity na okraj – a pro jiné vytváří nové příležitosti –, sotva může být zmíněná otázka aktuálnější.

Prvním scénářem, nad nímž se účastníci zamýšleli, je svět, jemuž vládnou takzvaná „megaměsta“ a kde proces vládnutí vykonávají převážně velké městské aglomerace. Druhou možností je svět, v němž silné centrální vlády využívají velkých objemů dat k upevnění vlastní kontroly. A ve třetím scénáři jsou ústřední vlády fundamentálně slabé a téměř všechny služby poskytují trhy – a podniky, které je ovládají.

Každý z těchto scénářů je extrapolací nějakého současného trendu. Všechny by sice mohly být v určitých ohledech přínosné, ale zároveň vykazují některé rysy, které by – pokud by se nijak nekontrolovaly – mohly vést k dystopickým výsledkům. Politici by už dnes měli zavádět strategie zaměřené na řízení trendů, jako jsou urbanizace, rostoucí význam dat a seskupování lidí do úzkých komunit, často založených na jejich vztahu k trhu.