Zopakuje se rok 1914?

CAMBRIDGE – Letos si připomínáme sté výročí převratné události novodobých dějin. První světová válka si vyžádala zhruba 20 milionů lidských životů a zničila celou jednu generaci mladých Evropanů. A také zásadně změnila mezinárodní uspořádání v Evropě i jinde.

První světová válka však zničila nejen lidské životy, ale i tři evropská impéria – Německo, Rakousko-Uhersko a Rusko – a vzhledem k pozdějšímu zániku Osmanské říše také čtvrté impérium na evropském okraji. Až do první světové války se těžiště moci nacházelo v Evropě; po tomto konfliktu si status velmocí získaly i Spojené státy a Japonsko. Válka rovněž připravila půdu pro bolševický převrat v roce 1917, vydláždila cestu fašismu a zintenzivnila a rozšířila ideologické boje, které poznamenaly dvacáté století.

Jak mohlo k takové katastrofě dojít? Když byl krátce po vypuknutí války německý kancléř Theobald von Bethmann-Hollweg požádán, aby vysvětlil, co se stalo, odpověděl: „Ó, to kdybych věděl!“ Snad kvůli vlastnímu sebevyvinění začal pokládat tuto válku za nevyhnutelnou. Také britský ministr zahraničí sir Edward Grey se prý „začal přiklánět k názoru, že žádný člověk na světě jí nemohl zabránit“.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/tDHzuaN/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.