28

Amerikaanse waanvoorstellingen Down Under

NEW YORK – Ten goede of ten kwade, debatten over het economisch beleid in de Verenigde Staten krijgen vaak elders weerklank, of ze nou relevant zijn of niet. De Australische premier Tony Abbott’s onlangs gekozen regering laat dit duidelijk zien.

Net zoals in veel andere landen zijn conservatieve regeringen voor bezuinigingen op staatsuitgaven, omdat financiële tekorten hun toekomst in gevaar brengen. In het geval van Australië klinken zulke aannames bijzonder hol, alhoewel dat de regering van Abbott er niet van weerhouden heeft om er in te grossieren.

Zelfs als je de claim van de economen van Harvard, Carmen Reinhart en Kenneth Rogoff, accepteert dat zeer hoge niveaus van overheidsschuld een lagere groei betekenen (een zienswijze die ze nooit echt hebben gefundeerd en die meerdere malen weerlegd is) is Australië ook maar ergens in de buurt van die grens. De schuld/bbp ratio is slechts een fractie van di van de VS en een van de laagste onder de OESO-landen.

Wat er meer toe doet voor lange termijn groei zijn investeringen in de toekomst, waaronder cruciale publieke investeringen in onderwijs, technologie en infrastructuur. Zulke investeringen verzekeren dat alle burgers, hoe arm hun ouders ook zijn, hun potentieel kunnen vervullen