2

Jižní Afrika odhazuje okovy

NEW YORK – Mezinárodní investiční dohody opět pronikají do zpráv. Spojené státy se snaží protlačit silný investiční pakt do dvou velkých, takzvaných „partnerských“ dohod, z nichž jedna se klene přes Atlantik a druhá přes Pacifik a obě se právě dojednávají. Proti takovým opatřením se ale objevuje sílící odpor.

Jižní Afrika se rozhodla zastavit automatické prodlužování investičních dohod, které podepsala krátce po skončení období apartheidu, a oznámila, že některé z nich budou ukončeny. Ekvádor a Venezuela své dohody už ukončily. Indie říká, že s USA podepíše investiční dohodu, jedině pokud se změní mechanismus řešení sporů. Brazílie takovou dohodu nikdy neměla.

K odmítání jsou dobré důvody. Výhrady k dohodám, jež USA navrhují, vznesly i americké odborové svazy a nevládní organizace zaměřené na životní prostředí, zdraví, rozvoj a další oblasti.

Dohody by výrazně oslabily schopnost vlád rozvojových zemí chránit své životní prostředí před těžebními a dalšími společnostmi, své občany před tabákovými firmami, které vědomě prodávají produkt způsobující nemoci a smrt, a své ekonomiky před zničujícími finančními produkty, které sehrály tak významnou úlohu v globální finanční krizi roku 2008. Znemožňují vládám dokonce i zavádění přechodné regulace onoho typu destabilizačních krátkodobých kapitálových toků, které v rozvojových zemích doposavad tak často pustošily finanční trhy a vyvolávaly krize. Dohody se využívají k napadání rozhodnutí vlád, od restrukturalizace dluhu po afirmativní akce.