razzaz1_Marcus Yam  Los Angeles Times via Getty Images_jordan drought Marcus Yam Los Angeles Times via Getty Images

How to Avert a Global Climate Catastrophe

AMMAN – Op de heetste dag in Jordanië sinds 1960 was het in juli 2018, een maand nadat ik premier was geworden, maar liefst 49,3° Celsius. Jordanië is niet uniek: hittegolven hebben de afgelopen jaren voor recordtemperaturen gezorgd in landen van Canada tot Australië. De gevolgen van de klimaatverandering (waaronder de toegenomen frequentie en ernst van overstromingen, orkanen en droogtes) worden weliswaar plaatselijk gevoeld, maar vragen om een mondiale respons, waarbij bindende streefcijfers moeten worden vastgesteld, die rekening houden met de bijdragen van landen aan het probleem en aan de oplossing.

Jordanië heeft zich actief ingezet voor beleid en programmaʼs om de uitstoot van kooldioxide te verminderen. In de afgelopen vijftien jaar is de jaarlijkse uitstoot van Jordanië per hoofd van de bevolking gedaald van 3,5 naar 2,5 ton. Maar Jordanië heeft, net als de overgrote meerderheid van de landen, een te verwaarlozen aandeel in de wereldwijde CO2-uitstoot – slechts 0,04 procent per jaar. Dus zelfs als Jordanië van de ene op de andere dag zijn hele economie groen zou maken, zou dat nauwelijks verschil maken. Dit ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid, maar we kunnen niet over het hoofd zien dat de uitstoot geconcentreerd is: de twintig grootste uitstoters zijn goed voor bijna 80 procent van het jaarlijkse totaal, waarbij de Verenigde Staten en China alleen al 38 procent voor hun rekening nemen.

In veel landen zijn de gevolgen van de klimaatverandering voor de watervoorziening onthutsend geweest. In het geval van Jordanië is de toch al krappe watervoorziening nog nijpender geworden. Regenval was vroeger de redder in nood voor plattelandsgemeenschappen die zich bezighielden met seizoensgebonden regenlandbouw en veeteelt op semi-aride grond. In de afgelopen tien jaar hebben een gestage daling van de gemiddelde jaarlijkse regenval en een toename van de frequentie en de ernst van de droogteperioden deze vormen van landbouw echter ondermijnd, waardoor de sociaal-economische kloof tussen het platteland en stedelijke gebieden nog dieper is geworden.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/CwAGgbdnl