2

Een einde aan de honger

ROME – Minstens 842 miljoen mensen over de hele wereld lijden chronisch honger, een daling van bijna 1,5 % van de 854 miljoen die er tussen 2010 en 2012 geschat werden. De wereld heeft duidelijk nog een lange weg te gaan (ook al is er enige vooruitgang geboekt) om ondervoeding uit te bannen.

Terwijl wereldleiders proberen te beslissen wat het beste plan van aanpak is, kan een rapport dat dit jaar gezamenlijk gepubliceerd is door de Voedsel- en Landbouworganisatie, het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling en het Wereldvoedselprogramma als een belangrijke leidraad dienen. ‘The State of Food Insecurity in the World’ (SOFI 2013) bevat nieuwe schattingen van de mate van ondervoeding en de vooruitgang in het bereiken van de hongerdoelen van de Millenniumdoelstellingen en de Wereldvoedseltop.

De vooruitgang qua Millenniumdoelen is ongelijk. Terwijl veel landen in de derde wereld (waar 827 miljoen van ’s werelds ondervoede mensen woont, tegen 838 miljoen in 2010/2012) proberen tegen 2015 het aandeel hongerige mensen in vergelijking tot 1990 te halveren, is de gemiddelde snelheid van de afname niet hoog genoeg om het doel in de komende twee jaar te halen. Het ambitieuzere doel van de Wereldvoedseltop om het totale aantal hongerlijdende mensen wereldwijd te halveren is nog verder weg; het aantal ondervoede mensen is slechts met 17% gedaald sinds 1992.